Zeii secolului XXI și un posibil antidot la politeismul modern

Oricât de mult îi place să susțină totala independență față de orice formă de misticism religios, prezența zeilor este mai actuală ca oricând în umblările cotidiene ale omului modern. Deși își declamă cu vervă ateismul sau, mai elegant, agnosticismul, realitatea ne arată că, în fapt, omul modern este politeist mai mult decît este dispus să admită. În ciuda faptului că nu mai există reprezentări de natură fizică ale zeilor antici, prezența acestora la nivel ideologic este incontestabilă.

Nu trebuie să facem un efort uriaș pentru a descoperi prezența și particularitățile celor trei zei ai perioadei contemporane: Mamonna – reprezentantul prosperității, Afrodita – reprezentanta senzualității și Marte – reprezentantul puterii. Fiecare dintre ei își cere și primește un frumos tribut materializat în timp, resurse, relații.

Fiecare dintre aceste trei personaje este prezent singur sau alături de unul sau ambii parteneri la toate nivelurile societății. Altfel, la ce bună sau care ar fi motivele pentru toată zbaterea noastră?

Evident, nu spun că posesiunile de natură materială sunt rele în ele însele, că frumusețea este nocivă tot timpul sau că orice exercitare a puterii este o formă de opresiune. Vreau să spun că este distrugătoare transformarea lor în idealuri de viață sau acordarea permisiunii ca ele să ne controleze felul nostru de a fi.

Banii pot fi folosiți în moduri creative, pornirile senzuale pot fi ținute în frâu, iar relațiile de putere pot fi redefinite cristic. Prin urmare, politeismul modern poate fi înfrânt într-un singur mod: proclamarea lui Hristos, în special a iubirii Sale necondiționate pentru orice ființă umană. Dar asta înseamnă, ar spune NT Wright, că „mandatul nostru nu este să trăim o variantă creștină a stilului de viață occidental,” ci o transpunere a mesajului în viața de zi cu zi în moduri creative chiar și atunci când acest lucru înseamnă depășirea limitelor propriului confort.

PS.: De care zeu trebuie să te desparți?

Lasă un răspuns