Iunia cea sau cel „cu vază între apostoli”?

Andronic și Iulia - Palermo

Spuneţi sănătate lui Andronic şi lui Iunia, rudele mele şi tovarăşii mei de temniţă, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar.

Romani 16:7

Dintre numele amintite de Pavel în Romani 16, Iunia a generat serioase discuții, nu neapărat datorită faptului că el menționează o femeie. Pavel mai făcuse acest lucru și cu alte ocazii. Chiar la începutul saluturilor din epistolă o menționează pe Fivi, diaconița din Chencrea care merită și ea o discuție distinctă, apoi pe Priscila co-lucrătoare cu Pavel o altă femeie dintr-un trio interesant, pe Maria, pe Trifena și Trifosa, pe Persida, pe mama lui Rufus, pe Iulia și pe sora lui Nereu, Olimpa.

Iunia: Ea sau El?

Sunt cel puțin trei lucruri care au generat discuții în acest text scurt pe care le voi enumera. Dintre ele, una singură este discutată în materialul care urmează și anume 1. Textul este interesant pentru faptul că (1) o plasează pe Iunia, alături de Andronic, (2) printre cei ce sunt cu vază între apostoli și cronologic vorbind, (3) ei au devenit creștini mai înainte de apostolul Pavel. Și, în plus, Iunia pare a fi cel mai probabil o femeie.

Iar această mențiune ridică o inevitabilă întrebare: Este sau nu Iunia din Romani 16, la urma urmelor, un apostol de sex feminin sau textul suportă o altă interpretare care să se armonizeze cu ideea că rolul de apostol este rezervat exclusiv persoanelor de sex masculin? Răspunsurile se împart în două și ambele tabere își argumentează temeinic poziția.

Unul dintre argumente susține că Iunia este, de fapt, un substantiv masculin (Iounian în greacă, respectiv Yehunni ebraică) și în ambele variante avem de-a face cu nume teoforice, adică purtătoare ale particulei -Yah / Dumnezeu. Ori, continuă linia de argumentare, numele de acest tip sunt destinate exclusiv persoanelor de sex masculin. Avem, de exemplu Isaiah, Ieremiah, Neemiah. Până aici toate bune și frumoase, doar că lucrurile nu stau chiar așa. Avem în Vechiul Testament și nume feminine de acest tip: Ataliah (2 Regi 8), Abiah (2 Cronici 2), Noadiah, prorocița (Neemia 6). Pe scurt, numele teoforice sau purtătoare de Dumnezeu nu sunt exclusiv masculine.

Un alt argument este dat de modificarea unui singur accent. Argumentul este extrem de tehnic și ține de aspectele morfologiei limbii grecești koine în care a fost scris textul nostru. Limba greacă are trei tipuri de accente: acut, grav și circumflex. Cei care au studiat franceză știu exact la ce mă refer. Este vorba despre înlocuirea unui accent ascuțit cu unul circumflex care poate schimba genul substantivului. Dar asta înseamnă să împingem linia argumentației într-o zonă ușor speculativă.

Evident, nu există consens în momentul de față, dar o majoritate semnificativă de cercetători preferă să spună că Iunia este un substantiv propriu feminin atât de comun încât discuțiile cu privire la genul purtătorului sunt desuete. De altfel, comentatorii antici au acceptat de la bun început faptul că Iunia este un personaj de sex feminin. Ioan Gură de Aur, Teodoret de Cir, Origen sunt câteva dintre numele care au un cuvânt de spus în acest sens.

Rămâne astfel deschisă posibilitatea ca Pavel să se refere la un grup mai mare decât cei 12 apostoli, iar  printre membrii acestui grup se aflau și femei care slujeau comunitatea de credincioși din Roma și nu numai în varii forme.  

Pentru discuții extinse vezi, printre alții: James E. Edwards Romans 1992; Eldon Jay Epp Junia: The First Woman Apostle 2005; Lin, Yii-Jan „Junia: An Apostle before Paul” JBL 139, no. 1 (2020); Al Wolters „IOUNIAN (Romans 16:7) and the Hebrew Name Yëhunny” JBL 127, no. 2 (2008)

Distribuie

2 comentarii la „Iunia cea sau cel „cu vază între apostoli”?”

Lasă un răspuns