Problematica sursă „Q”

De unde s-au inspirat evangheliștii când și-au redactat scrierile?

Cam toți studenții care au trecut pe la cursul de NT au fost puși la curent când a venit vorba despre scrierea evangheliilor cu privire la existența unei surse documentare „Q” (quelle – sursă, izvor, germ.) care a furnizat material informativ pentru autorii evangheliilor sinoptice, în special cea a lui Matei și Luca.

Ea a devenit, cu timpul, fundamentul cercetării istorice cu privire la reconstituirea lui Isus cel istoric. Zicerile Sale, identitatea Sa și acțiunile descrise în cele două evanghelii au fost culese din sursa Q se susține în multitudinea de studii pe acest subiect. Cercetările, și nu sunt deloc puține, au încercat să urmărească cu atenție drumul parcurs de informație de la stadiul de sursă spre cel de evanghelie. Specialistul în NT, Dominic Crossan susține în The Historical Jesus faptul că sursa Q ne oferă informații de primă mână cu privire la zicerile și activitatea lui Isus. Iar aceste informații au fost valorificate de Matei și Luca.

Problema pe care o ridică însă această sursă „Q” ține de tangibilitate, adică de faptul că nu există în literatura primară sau în scrierile Părinților Bisericii referințe la ea. Cu alte cuvinte, ea nu a fost identificată în niciun fel până la momentul de față. Este practic imposibil ca în niciuna dintre scrierile timpurii să nu avem niciun indiciu cu privire la această sursă dacă ea ar fi existat.

Prin urmare, concluzia la care ajunge unul dintre cercetătorii recenți ai literaturii primului secol, Mark Goodacre, întinsă pe mai multe pagini evident, este aceea că este puțin probabil ca această ipoteză să depășească stadiul conceptual și să aibă un corespondent în realitate (The Case against Q, 2002).

Pentru a oferi un răspuns facil la întrebarea de la început, putem susține că Matei, în calitate de martor al evenimentelor, a beneficiat de informații de primă mână, iar Luca a cercetat sursele primare verificabile din zilele sale și a oferit un material veridic.

Diminuează acest fapt istoricitatea documentelor NT? Absolut deloc. Faptul că Matei și Luca nu folosesc o sursă comună necunoscută nouă astăzi nu invalidează în niciun fel valoarea scrierilor lor îndelung apreciate în Biserica Primară. În treacăt fie spus, Evanghelia după Luca se pare că era cunoscută și apreciată de bisericile cărora li se adresează Pavel în epistolele sale. De exemplu 2 Corinteni 8:18 ne poate furniza un indiciu cu privire la acest fapt: Împreună cu el vi-l trimit şi pe fratele care este lăudat de toate bisericile, datorită Evangheliei. (NTR).

 

Lasă un răspuns